Khám phá  MÀI LẮP KÍNH

MÀI LẮP KÍNH

Đối với những khách hàng đã có sẵn gọng kính hoặc mắt kính, chúng tôi hỗ trợ:

  • Mài lắp mắt kính mới vào gọng kính cũ
  • Mài lắp mắt kính cũ vào gọng kính mới

Đối với những khách hàng không thể đến showroom, chúng tôi hỗ trợ: mài lắp kính theo đơn kính của khách hàng.

Toàn bộ quá trình mài lắp mắt kính vào gọng kính tại Kính Mắt Bích Ngọc được công khai minh bạch để khách hàng tự giám sát.